A szentolvasó (rózsafüzér)

imádkozása

Keresztvetés
A keresztre: Hiszekegy
  1. nagy szem: Miatyánk
    1. kis szem: Üdvözlégy (Jézus neve utáni titok: ...aki hitünket növelje)
    2. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki reményünket erősítse)
    3. kis szem: Üdvözlégy (a titok: ...aki szeretetünket tökéletesítse)
  Dicsőség...
Első tized:
  nagy szem: Miatyánk
    tíz Üdvözlégy (az első titokkal) [hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap]
  Dicsőség...
Második tized:
  nagy szem: Miatyánk
    tíz Üdvözlégy (a második titokkal) [hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap]
  Dicsőség...
Harmadik tized:
  nagy szem: Miatyánk
    tíz Üdvözlégy (a harmadik titokkal) [hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap]
  Dicsőség...
Negyedik tized:
  nagy szem: Miatyánk
    tíz Üdvözlégy (a negyedik titokkal) [hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap]
  Dicsőség...
Ötödik tized:
  nagy szem: Miatyánk
    tíz Üdvözlégy (az ötödik titokkal) [hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap]


A titkok új, napok szerinti sorrendje

a ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli levél alapján:

Hétfő: örvendetes titkok
Kedd: fájdalmas titkok
Szerda: dicsőséges titkok
Csütörtök: világosság titkai
Péntek: fájdalmas titkok
Szombat: örvendetes titkok
Vasárnap: dicsőséges titkok


Titkok

Az örvendetes titkok:

(1) akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál;
(2) akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál;
(3) akit te, Szent Szűz a világra szültél;
(4) akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál;
(5) akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság titkai:

(1) aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett;
(2) aki nekünk a Kánai menyegzőn kijelentette önmagát;
(3) aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre;
(4) aki tanítványai előtt színében elváltozott;
(5) aki nekünk az eukarisztiát elrendelte.

A fájdalmas titkok:

(1) aki értünk vérrel verítékezett;
(2) akit értünk megostoroztak;
(3) akit értünk tövissel koronáztak;
(4) aki értünk a keresztet hordozta;
(5) akit értünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges titkok:

(1) aki a halálból feltámadt;
(2) aki a mennybe fölment;
(3) aki nekünk a Szentlelket elküldte;
(4) aki téged, Szent Szűz, a mennyekbe fölvett;
(5) aki téged, Szent Szűz, a mennyekbe megkoronázott.


© Szent György Plébánia, Mecseknádasd