:::::::::::::::: nyitó oldal :: közösség :: falu :: filiák :: épületek :: dokumentumok :: képeslap ::::::::::::::::


Rózsafüzértársulat

A Rózsafüzértársulat lelkiségi és imacsoportként működik. Tagjai a vasárnap délutánonkénti litániák állandó résztvevői. Minden hónap első vasárnapján történik a titkok cseréje. Döntően az idősebb generáció asszonyait fogja össze a Társulat.

Reméljük még sokáig közöttünk lesznek mindazok a hívek, akik az Egyház és a plébánia céljait imáikkal támogatják!

[a rózsafűzér imádkozása]

[rózsafűzér a weben - lap.hu]


Skóciai Szent Margit Magyar-Német Hagyományőrző Egyesület

[Az egyesület saját honlapja]


Templomi kórus

A templom énekkarának fő feladata, hogy a vasárnapi és más énekes miséken dicsőítse az Urat és szolgálja a plébánia közösségét. Tagjaiból verbuválódik a temetéseken közreműködő kisebb kórus is.

Feladatát jó színvonalon végzi, ennek bizonyítéka, hogy többször voltak résztvevői rádiós és tévés miséknek, illetőleg a már hagyományosnak mondható decemberi Adventssingeneknek.

Repertoárjuk főként német és magyar nyelvű katolikus népénekekből és más egyházi énekekből áll. Világi ünnepségeken a magyarországi németek népdalaiból összeállított műsorukkal lépnek fel. A különféle szentmiséken magyarul, németül és latinul énekelnek. Húsvétkor Jézus szenvedéstörténetét német nyelven adják elő.

Az énekkart 1992 és 2015 között az egyházközség korábbi kántora, néhai Kiszler József (1924-2015) vezette, majd az ő halálát követően az énekek betanításában és a lirurgiákon Nagy Rita működött közre. Ma az énekkar vezetője Knipl Mihályné, Mária.

Jelenleg a templom kántori feladatait Balogh Balázs és Viktória látják el, illetőleg a német nyelvű szentmiséken Müller János működik közre.


Szent Mónika Közösség

Az egyházközségen belül 2004. őszén alakult meg a Szent Mónika Közösség. Összefogja azokat az édesanyákat és nagymamákat, akikben van annyi áldozatkészség, hogy intenzívebb imaéletet éljenek. Imádságos életük középpontjába a maguk és mások családi életéért való könyörgést helyezik. Megpróbálják az ima üdvös "fegyverével" legyőzni a napjainkban oly sok oldalról fenyegető családromboló erőket. A gyermekekért mondott imák pontosan kifejezik a mi igazi szeretetünket, amit irántuk érzünk. Ma, amikor fogyasztási javakkal, majomszeretettel, de karakteres eszmények nélkül próbálják sokan lekenyerezni a gyermeküket, szükség lenne a Megvilágosító Szentlélek eljövetelére, mely a helyes szeretetre tanítaná az embereket, hogy közülük sokan - lelkileg-érzelmileg - ne veszítsék el gyermekeiket. Közülük túl sok van csak testileg a családjában, közöttünk.

Akik hajlandók mindezen célokért az idejükből áldozni, azokat Isten áldja!

[Szent Mónika Közösség - központi honlap]

   Elküldöm a lap címét valakinek...   Vissza a lap tetej´re...