:::::::::::::::: nyitó oldal :: közösség :: falu :: filiák :: templomok, épületek :: támogatás, dokumentumok ::::::::::::::::


A faluban szolgált plébánosok

Itteni szolgálati idő*
Név
Születési év, hely -
Halálozási év, hely
Megjegyzés
1719-1723
Mack, Johann Heinrich (János Henrik)
Illingen (D) Tevelről került Nádasdra, majd innen Himesházára helyezték.
1723-1729
Siess, Johann Michael (János Mihály)
(Ausztria) Megelőzően bécsi udvari káplán volt.
1729-1739
Foregger, Franz (Ferenc)
   
1739-1746
Kiener, Karl Archangelus (Károly Arkangyal)
   
1746-1747
Bachotich, Peter (Péter)
   
1747-1776
Pfeiffer, Nikolaus (Miklós)
Sankt Leonhard (A)
+ 1776 Nádasd (helyben)
A Szent István templomban nyugszik.
1777-1805
Wizer, Johann Valentin (János Bálint)
+ 1805 Nádasd Az alsó temetőben nyugszik.
1806-1836
Rihmer, Felix (Félix)
Somogy (ma: Pécs-Somogy)  
1836-1843
Resszer, Johann (János)
Pécsvárad
+ 1843 Nádasd
Az alsó temetőben nyugszik.
1843-1858
Kleiszner, Sebastian (Sebestyén)
Bátaszék
+ 1858 Nádasd
Az alsó temetőben nyugszik.
1858-1862
Germann, Josef (József)
+ 1862 Nádasd  
1862-1895
Huber, Johann (János)
Vaskút
+ 1895 Nádasd
Az alsó temetőben nyugszik.
1895-1907
Romaisz, Franz (Ferenc)
Rácmecske (ma: Erdősmecske)  
1907-1924
Weisz, Johann (János)
Paks  
1924-1952
Fényes (Fink) Antal
Bácskapalánka (SRB)
+ 1952 Mecseknádasd
 
1952-1954
Fényi Sándor (Alexander)
1910 Vrbovec (Verbász)
+ 2002 Pécs
Pécsett nyugszik.
1954-1960
Faludi Ferenc (Franz)
Bonyhád
+ 1960 Mecseknádasd
 
1961-1977
dr. Kopcsányi Miklós (Nikolaus)
Magyarsarlós
+ 1977 Mecseknádasd
A mecseknádasdi alsó temetőben nyugszik.
1977-1993
Appl Vendel (Wendelin)
1922 Geresd (ma: Geresdlak)
+ 2000 Pécs
A hosszúhetényi temetőben nyugszik.
1993-1999
Erb József (Josef)
1952 Dombóvár Jelenleg himesházai plébános.
1999-2002
Csibi Imre
1970 Szekszárd  Jelenleg mágocsi plébános.
2002-2015
Wigand István (Stefan)
1970 Mohács Jelenleg bonyhádi plébános.
2015-
Pekker Mátyás Barna
1968 Budapest  

* Az ide helyezett papok több esetben nem kapták meg azonnal a plébánosi kinevezésüket, de ezt a táblázatban nem vettük figyelembe, itt a teljes szolgálati idejük szerepel.


A faluból származó klerikusok**

Név Születési év, hely -
Halálozási év, hely (eltemetés helye)
Megjegyzés
dr. Iványi (Imhof) János (Johann) Óbánya
+ Budapest
(Mecseknádasd, Alsó temető)
"Iványi János, Imhof (Püspöknádasd, 1894. jan. 9. - Bp., 1954. máj. 6.): r. k. pap, pápai prelátus, egyetemi tanár. Pécsett a ciszterciták gimn.-ában érettségizett, majd Bécsben folytatta tanulmányait az egy. teológiai fakultásán. 1916-ban pappá szentelték. 1916-18-ban orientalisztikai tanulmányokat végzett Bécsben az Augusztanum Intézet ösztöndíjasaként. 1920-ban teológiai doktorátust szerzett. Mohácson volt segédlelkész egy évig, majd 1921-25-ben Pécsett működött hittanárként a Felsőbb Kereskedelmi Isk.-ban és a reálgimn.-ban. 1925-26-ban Rómában, a Gergely Egy.-hez csatolt Pápai Szentírástudományi Intézetben felsőbb teológiai tanulmányokat folytatott. 1926-28-ban a Pécsi Püspökség területén különféle egyházi beosztásokban tevékenykedett. 1928-ban Bp.-re került, ahol a Pázmány Péter Tudományegy. Teológiai Fakultásán, az ószövetségi szentírástudományi tanszék tanáraként, majd tanszékvezető professzoraként működött 1952-ig. 1937-38-ban és 1942-43-ban a Teológiai Kar dékánja volt. Számos szentírástudományi cikke jelent meg a Religio és a Teológia c. lap hasábjain. Részt vett a Katolikus Lexikon szerkesztésében." (http://www.biblia-tarsulat.hu/docum/biblikus.htm)
Harangot öntetett a plébániatemplomnak.
Hartmann Antal (Anton) Püspöknádasd
+ 1972 Hetvehely
(Hetvehely)
Elhunytakor hetvehelyi (Pécsi Egyházmegye) plébános.
Arnold János (Johann) 1928 Püspöknádasd
+ 2009 Pécs
(Mecseknádasd, Alsó temető)
Nyugállományba vonulásakor esperes, villányi plébános. 2003-ban ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját.

** Pontosabban: mecseknádasdi és óbányai származásúak szerepelnek a táblázatban.


A faluból származó apácák

Név
rendi név
Születési év, hely -
Halálozási év, hely
Megjegyzés
Maria Christgard (geb. Arnold) CSR 1937 Püspöknádasd
+2016 Heidenfeld (D)
link

A második táblázat csak a 20. századot tekintve nevezhető hiánytalannak. A 18-19. században lehetett több nádasdi származású egyházi személy, ezekről azonban nem rendelkezünk adatokkal, így inkább mégis az tűnik valószínűnek, hogy pap vagy szerzetes nem volt több.

Viszont mindenképp hiányos az apácák listája, biztosan lehet tudni, hogy a 20. században többen is voltak.

A táblázat összeállításához és kiegészítéséhez néhai Amrein Ferenc nyújtott segítséget.

   Elküldöm a lap címét valakinek...  Vissza a lap tetejére...