:::::::::::::::: nyitó oldal :: közösség :: falu :: filiák :: templomok, épületek :: támogatás, dokumentumok ::::::::::::::::


Támogatások I. / Stóladíjak

Érvényes: 2015. január 1.-étől (azaz a megyéspüspök által elrendelt díjszabás érvényes 2018-ban is)

Szentmisék
- Csendes mise - 1.500 Ft
- Énekes mise - 2.500 Ft

Esküvők
Nászmisés esketésnél a szentmise stipendiuma hozzáadandó az esketési díjhoz.
- Csendes esküvő - 15.000 Ft
- Orgonás esküvő - 30.000 Ft

Temetések
- Csendes temetés (kántor nélkül) - 15.000 Ft
- Kántorral - 20.000 Ft

Harangozás
A harangozás díja egyszeri harangozást jelent, független a harangok számától. Harangozni csak egyházi szertartás esetén lehet, ez vonatkozik a mecseknádasdi származású, de itthon másutt, illetve külföldön elhunytakra és eltemetettekre is.
- Harangozás - 1.500 Ft

Anyakönyvi kivonat kiállítása
- Egyházi célra - díjtalan
- Nem egyházi célra - 2.000 Ft


Támogatások II. / Egyházközségi hozzájárulás (2018)

Az egyházközségi hozzájárulás (régebbi elnevezése "egyházi adó" vagy "párbér") kiszámításának elve és mértéke ebben az évben sem változott (lásd a lenti 2009. évi levelet). A képviselőtestület döntése értelmében az egyházközségi hozzájárulás minimális összege 4.300 Ft/fő. A hozzájárulás befizethető a lenti levélben jelzett módokon (lásd a vastagbetűs részben).

Tájékoztatásul a korábbi évek összegei:
2017 - 4.200 Ft, 2016 - 4.100 Ft, 2015 - 4.000 Ft, 2014 - 3.900 Ft, 2013 - 3.800 Ft, 2012 - 3.700 Ft, 2011 - 3.600 Ft, 2010 - 3.500 Ft.

Az egyházközségi hozzájárulás a plébánia működési költségeinek fedezésére (pl. szolgáltatók, liturgikus eszközök, tárgyak), az ingatlanok (templomok, kápolnák, temetők, plébániaépület) felújítására, azok karbantartására, egyes alkalmazottak tiszteletdíjának kifizetésére (pl. kántor, gondnok) szolgál. Ezt kiegészíti rendszeres (állami "kisközségi támogatás", vagy a plébánosi és a hitoktatói költségek kifizetése a püspökség részéről), illetve eseti püspökségi és állami támogatás (pl. pályázatokon keresztül). Ezt a hívek még "perselypénzzel", természetbeni munkával (pl. takarítás, szak- és adminisztratív munka) és esetleges egyéni adományokkal egészíthetik ki. Az egyházközségi hozzájárulás befizetésére, mint az egyház támogatásának erre a formájára az egyház senkit nem kötelez hatóságként, és a plébánia semmifajta érzékeny és privát adat kezelését nem végzi, a minimálisan szükséges adminisztrációban az állami és a püspöki előírásokat követi. Az egyház bármilyen módon való támogatására a híveknek csak lelkiismereti kötelezettségük van.


Tájékoztató az egyházközségi hozzájárulással kapcsolatosan

A Magyar Katolikus Püspöki Kar még 2005-ben az egyházközségi hozzájárulást illetően egy új rendszerre való átállást javasolt, amelyben is a fizetendő összeg alapja a hívek nettó jövedelmének 1 %-a legyen.

Az akkori püspök, Mayer Mihály Úr – érzékelve nem csak a magyar Egyház, de azon belül a hívek egy jó részének is egyre nehezedő anyagi helyzetét – a 2009. évi egyházközségi hozzájárulásként a nettó jövedelem nem 1, hanem csak 0,5 %-át javasolta, de minimum 3.400 Ft/fő-ben határozta meg.

Az akkori Mecseknádasdi Egyházközségi Képviselőtestület határozata alapján Mecseknádasdon az egyházközségi hozzájárulás 2009-ben 3.400 Ft/fő/év lett.

Aki az egyházmegyei ajánlás alapján szeretné kiszámítani a 0,5 % mértékét, az a következő szemléletes példák alapján teheti meg.

1.    példa: Egy háztartásban él két bármilyen jellegű jövedelemmel (munkabér vagy nyugdíj) rendelkező fő. Egyikük nettó jövedelme 75.000 Ft/hó, a másiké 62.000 Ft/hó. Ez együttesen 137.000 Ft/hó a két főre vonatkoztatva, ami 1.644.000 Ft/év jövedelmet jelent kettejüknek. Ennek a 0,5 %-a, azaz 8.200 Ft a kettejük által fizethető egyházközségi hozzájárulás (azaz 4.100 Ft/fő).
2.    példa: Egy háztartásban él két jövedelemmel rendelkező felnőtt és egy jövedelemmel nem rendelkező gyermek. A fentiek alapján a nettó jövedelmek: 102.000 Ft/hó + 137.000 Ft/hó + 0 Ft/hó = 239.000 Ft/hó = 2.868.000 Ft/év összesen. Ennek 0,5 %-a 14.340 Ft a három főre vonatkoztatva, ami 4.780 Ft/fős összeget jelent. De tekintettel arra, hogy csak a jövedelemmel rendelkezőknek kell fizetni, így ebben az esetben ez csak 2 x 4.780 Ft, azaz 9.560 Ft egyházközségi adót jelent a család számára.

Matematikailag:
-    Összeadjuk a háztartásban élők évi jövedelmét.
-    Ennek 0,5 %-át elosztjuk a háztartásban élők számával.
-    A kapott összeg a fejenkénti egyházközségi hozzájárulás mértéke, de ezt csak a jövedelemmel rendelkezők után (!) kell megfizetni.

Tudjuk, hogy ez az utóbbi, egyénenként, családonként választható rendszer bonyolultabb, mint a korábbi, ezért aki igényli, annak szívesen adunk tanácsot vagy segítünk, illetve minden kérdésre szívesen és tudásunkhoz mérten válaszolunk.

Aki az egyházközség nagyobb mértékű anyagi támogatását fontosnak érzi és jövedelmi viszonyaiból adódóan megteheti, az többet is befizethet egyházközségi hozzájárulás címén, amit ezúton is hálásan köszönünk.

A korábbi szabályozás többi pontja érvényben maradt, mely szerint nem kell hozzájárulást fizetniük a:
  - kiskorúaknak;
  - nappali tagozaton tanuló nagykorúaknak;
  - járadékot nem kapó munkanélkülieknek;
  - semmifajta rendszeres bevétellel nem rendelkezőknek.

A díj csökkentését vagy elengedését más indokból is kérheti bárki. Ezt írásban kell benyújtani a plébánosnak. A kérvényt a Tanácsosok Testülete bírálja el.

A hozzájárulás három módon fizethető be:
- a Dél Takarék Szövetkezet helyi fiókjában a plébánia számlaszámára,
- átutalással a Római Katolikus Plébánia 50300099-10000898 számlaszámra (a közlemények rovatba tüntesse fel a nevet vagy neveket, a mecseknádasdi címét, és azt az évet, amelynek díját befizeti),
- hivatali időben vagy a szentmise után a plébánián.

Az egyházközségi hozzájárulásnak lakáson történő gyűjtése, ill. befizetési lehetősége megszűnt.
(Megjegyzés: Többen jelezték, hogy igényelnék továbbra is azt a lehetőséget, hogy a plébánia megbízottja - jellemzően a sekrestyésünk - felkeresi őket a lakásukon, ahol ők befizethetik maguk és rokonaik egyházközségi hozzájárulását. Ezeket a híveket megértjük, és sajnáljuk, hogy mégis így kellett döntenünk. Nem kívánjuk megbízottunkat a továbbiakban kitenni azoknak a szóbeli inzultusoknak és megalázó megjegyzéseknek, amelyekben egyesektől része volt. Természetesen soha nem a hívekkel volt probléma, csak egyes rokonaikkal. Reméljük, hogy döntésünk nyomán ezek a viták elmaradnak. Kérjük és köszönjük a kedves hívek megértését!)


Pekker Mátyás plébános, Tanácsosok Testületének elnöke
Béres István, Tanácsosok Testületének alelnöke


Plébániai Tanácsosok Testületének Szervezeti és Működési SZabályzata

A Pécsi Egyházmegye megújított szabályzata:[link]

A legutolsó választás 2017. első negyedévében volt, az akkor megválasztott tanácsosok az esküjüket letették.

 

   Elküldöm a lap címét valakinek...  Vissza a lap tetejére...